Jak měřit rozměrové odchylky u strojírenských obrobků

Strojírenství je natolik náročný a složitý obor, že jej lze s trochou nadsázky přirovnat k medicíně. Tam se také dělí jednotlivá odvětví na různé oborové specializace, a jestliže vás rozbolí zub, je zcela logické, že nenavštívíte dermatologa nebo oftalmologa. Součástí strojírenství je také obor kontroly a měření. Zabývá se měřidly délek, hloubek, průměrů, šířek a tlouštěk a řeší i tvrdost materiálu a jeho další mechanické a fyzikální vlastnosti. Některá měřidla jsou velmi svérázná a specifická a možná, že o nich budete slyšet vůbec poprvé.

mikrometrické měřidlo

Představte si, že budete mít za úkol měřit velký počet stejných součástek, vyráběných v sériové strojírenské produkci, a půjde například o válcové obrobky, kde bude velmi záležet na průměru obrobeného válečku. Vaším cílem bude zjistit odchylku od optimálního rozměru v průměrech válečků, a podle toho obrobky roztřídit do několika kategorií. Ty, které nebudou vyhovovat v rozměrové toleranci, odložíte stranou, a ty budou považovány za zmetky, anebo výrobky určené k upřesnění rozměru. Jaký měřicí nástroj na tento úkol použijete?

kuličkové ložisko

Pasametr

Vhodným měřidlem pro tento případ je pasametr. Je to speciální přístroj, který umožňuje měřit rozměry válcových ploch poměrným měřením vůči požadované optimální hodnotě. Budete pak mít velmi snadno úlohu v tom smyslu, že si pasametr nejprve nastavíte dle vstupního parametru, a pak už jen budete přikládat jeden obrobek za druhým a zjišťovat odchýlení od dané hodnoty.

Pasametry jsou velmi přesná měřidla na úrovni mikrometrů, jež měří odchylky v tisícinách milimetru, což je velmi důležité ve strojírenské výrobě u obrobků, které jsou součástí různých strojů a zařízení, a kde hraje roli i velmi malá odchylka od požadovaného rozměru. Jedná se například o hřídele, které jsou součástí valivých ložisek, využívaných například v převodovkách.

Podobné příspěvky