Jsou v lifestylových časopisech skutečně užitečné rady?


Jedním z nejÄastÄ›ji prodávaných magazínů na naÅ¡ich stáncích jsou bezesporu ty lifestylové. Kupují je pÅ™edevším ženy v nadÄ›ji, že jim pomohou s jejich životními problémy. Koneckonců jsou plné rad, jak být Å¡Å¥astná, krásná a jak na tom být vždy co nejlépe. A to zní skuteÄnÄ› skvÄ›le.

 

Problém je v tom, že tyto rady nejsou tak úžasné, jak se tváří. Naprosté většině z nás nedají nic jiného, než krátkou chvilku satisfakce. Dlouhodobý vliv na náš život však nemají, a o zlepšení tudíž mluvit nelze. A to je přesně to, co jejich autoři chtějí.

 

otevřené lifestylové magazíny

 

Pokud si nÄ›jaký takovýto Äasopis pÅ™eÄteme, zjistíme, že naprostá vÄ›tÅ¡ina rad se podobá motivaÄním citátům. Navíc se jedná o velmi obecné vÄ›ci, na které by prakticky každý dokázal pÅ™ijít sám. Nenajdete zde tedy nic objevného.

 

Také si lze vÅ¡imnout, když pÅ™eÄtete více Äísel, že se jednotlivé rady opakují, byÅ¥ v různých obmÄ›nách a barvách. Je to jen logické, neboÅ¥ takovýchto „mouder“ je jen omezené množství, a tyto Äasopisy jsou na trhu již mnoho let. NezbytnÄ› jim musely dojít již pÅ™ed drahnou dobou a nezbývá, než recyklovat.

 

hromada lifestylových magazínů

 

Navíc vÄ›tÅ¡inou platí, že dlouhodobÄ› se tÄ›mito radami řídit příliÅ¡ nejde. JistÄ›, nÄ›jaký Äas, týden Äi dva, jistÄ›, avÅ¡ak mÄ›síce Äi roky? Nikoliv. Můžeme se totiž snažit dívat na svÄ›t pozitivnÄ›, avÅ¡ak dříve Äi pozdÄ›ji pÅ™ijde nÄ›co, co nás z toho vyvede. Můžeme si říkat, že nám naÅ¡e kila navíc nevadí, ale jen dokud nezaslechneme poznámky ostatních.

 

Zde je potÅ™eba si uvÄ›domit, že lidé, kteří tyto Älánky píší, rozhodnÄ› nejsou kvalifikovaní psychologové. Opírat se mohou pouze o své životní zkuÅ¡enosti, což v tomto případÄ› rozhodnÄ› nestaÄí. Navíc každý případ je specifický, takže dávat obecné rady v podstatÄ› nelze.

 

To vÅ¡ak vydavatelům plnÄ› vyhovuje. Nutí to totiž zákazníky kupovat další a další Äísla, aby získali nové typy na to, jak správnÄ› žít. Otázkou vÅ¡ak je, zda je to ideální i pro ty zákazníky.