Každý může mít vysněný dům


Když jsem s přítelem plánovala miminko, tak jsme pÅ™emýšleli, kde budeme bydlet, protože jsme bydleli u jeho rodiÄů. On má velice příjemné rodiÄe. StraÅ¡nÄ› jsem si s nimi rozumÄ›la, takže jsem byla straÅ¡nÄ› spokojená, že tam jsme s nimi, ale samozÅ™ejmÄ› pořád jsme Å™eÅ¡ili dokola to, že se nám narodí miminko, a že bychom prostÄ› chtÄ›li bydlet sami. Jaká situace je taková, že jsme nemÄ›li tolik financí a nevÄ›dÄ›li jsme, co budeme dÄ›lat. Partner sice pracuje, ale já už jsem vÄ›dÄ›la, že půjdu na mateÅ™skou a už prostÄ› nebudou takové ty finance, protože jsem byla taky zamÄ›stnaná, ale prostÄ› hol na té mateÅ™ské už není tolik příjmu a nevÄ›dÄ›la jsem vůbec, co prostÄ› budeme dÄ›lat.

Zahrada

Ale vÄ›dÄ›la jsem, že prostÄ› i pÅ™esto, že má tak hodné rodiÄe, kteří nás nechali bydlet u nich, tak jsem prostÄ› v sobÄ› cítila to, že prostÄ› se chci odstÄ›hovat. A on to cítil úplnÄ› stejnÄ›, prostÄ› jsme chtÄ›li žít spolu a mít tu rodinu pohromadÄ› a chtÄ›li jsme prostÄ› být spolu. Pořád jsme to tak Å™eÅ¡ili a nakonec mÄ› partner úplnÄ› vlastnÄ› potěšil, protože pÅ™iÅ¡el se skvÄ›lou zprávou. HodnÄ› nad tím pÅ™emýšlel a zjistil, že prostÄ› je potÅ™eba, abychom mÄ›li dům, protože Äekáme to dítÄ›. Tak jsme se rozhodli, že si vezmeme hypotéku.

Zámek

Jsem straÅ¡nÄ› ráda, že to můj partner udÄ›lal, protože už se nám malá narodila a je to úplnÄ› super. Sice bydlíme jeÅ¡tÄ› u jeho rodiÄů, ale už máme nÄ›jaký ten domeÄek a staví se nám. Rozhodli jsme se, že si prostÄ› dům postavíme, takže oÄekáváme, že se tam v brzké dobÄ› nastÄ›hujeme. A hlavnÄ› jsem straÅ¡nÄ› ráda, že můj partner takovou příležitost pro nás udÄ›lal, protože bychom to jinak ani bez hypotéky nezvládli. Jsem ráda, že si to takhle rozmyslel, protože nám to umožnil, abychom byly spolu s dítÄ›tem vÅ¡ichni pohromadÄ›. Byla jsem straÅ¡nÄ› ráda a je fajn, když ÄlovÄ›k opravdu bydlí s tím, koho má rád, a s tím dítÄ›tem, a prostÄ› ta rodina je takhle pÄ›knÄ› pohromadÄ›.

Podobné příspěvky