Strach jako zábava


Již v pÅ™edeÅ¡lých Äláncích jsme si rozebrali historii filmového hororu a nyní se podíváme blíže na jiné státy mimo tradiÄní USA, které nás oblažily nÄ›Äím jako je filmový horor. Nemůžeme si zde jmenovat naprosto vÅ¡e, takže výbÄ›r bude opravu namátkový. 

ZaÄít by se mohlo Godžirou. Že netušíte, co to je? Ale urÄitÄ› ji znáte, jen pod modernÄ›jším názvem Godzila. Ale původnÄ› se to monstrum skuteÄnÄ› nazývalo Gojira nebo Godžira. Objevilo se v Japonsku v roce tisíc devÄ›t set padesát ÄtyÅ™i a byl to obří jeÅ¡tÄ›r probuzený lidskou aktivitou.  

opona v kinÄ›

Jako horor mÄ›l snímek velký úspÄ›ch a nebylo se co divit, že se natáÄely další a další filmy. A aby to nebylo tak nudné, pÅ™idávala se další monstra. Takže se jich v jednom filmu seÅ¡lo klidnÄ› i více. ToÄilo se jako ve fabrice na běžícím páse, a aby toho nebylo málo, pÅ™iÅ¡la konkurence. Film Gappa pÅ™ináší další velkou potvoru do kin. A zaÄíná se to hrnou jako voda na Roubalův statek.  

opona v kinÄ›

Jen namátkou vyjmenujme další snímeÄky, tak tÅ™eba, „Godzilla, Ebirah, Mothra: Velký souboj v Jižních mořích“, nebo „Godzilla, Minilla, Gabara: Útok vÅ¡ech monster“. V Å¡edesátých létech, a jeÅ¡tÄ› i sedmdesátých bylo tÄ›chto filmů hodnÄ›. A do toho vÅ¡eho obřího zmatku pÅ™iÅ¡el také King Kong. Ale ten nebyl hororem japonským, takže o nÄ›m příštÄ›.  

Japonská kinematografie nás samozÅ™ejmÄ› nezahrnula pouze monstry. NatáÄely se i klasické horory, takzvané duchaÅ™ské a samozÅ™ejmÄ› i s klasickými straÅ¡idly. Namátkou vyberme například povídkový snímek „Kwaidan“, kterým nás oblažil pozdÄ›ji slavný Masaki Kobayashi. Další hodnÄ› podivný horor je „Jigoku“, nebo z novÄ›jších pak „Ringu“, který znáte jistÄ› vÅ¡ichni v americké verzi s názvem „Kruh“.  

Samostatnou kapitolou jsou gore horory, takzvané splattery, nebo slashery. Japonská kinematografie nám jistě připraví ještě nejedno překvapení v podobě kvalitních filmů.