Kniha v mobilu


UrÄitÄ› si mnozí pamatujete na své Å¡kolní roky a na hodiny Äeského jazyka a s tím spojenou povinnou Äetbu. NÄ›kteří mÄ›li Å¡tÄ›stí a konkrétní knížka byla dostupná v rodinÄ›. Takže nebylo nutné bÄ›hat po sousedech. Ti, kteří takovou možnost ani sousedy nemÄ›li Äekala návÅ¡tÄ›va knihovny. Jak se říká každá mince má dvÄ› strany. NÄ›kdo to proÄetl se zaÅ¥atými zuby, jiný odepsal obsah knížky od spolužáka, aniž by vidÄ›l alespoň obal a pak je tu kategorie dÄ›tí, které Äteni chytlo a už nepustilo. A tak bok po boku jedou z, knížkami celý život. Pak se stane že mají doma plnou knihovnu a stále pÅ™ibývají nové knihy. Je to opravdu hezké, ale dneÅ¡ní moderní doba nám nabízí technologie, které dokážou zredukovat místo v knihovnÄ›. Ptáte se jak a co jsou to za technologie?  

knihovna

Jsou to informaÄní technologie, které dokážou vytvoÅ™it programy a soubory na ukládání informaci a dat. Takže dokážou celou knihu pÅ™epsat do programu, který si pak můžete stáhnout do mobilu a nic vám už nebude bránit v Ätení oblíbené knížky. Tuhle výhodu ocení hlavnÄ› Ätenáři-profesionálové. Nemusí na dovolenou nebo na služební cestu balit do kufru těžké knihy.  

kniha v mobilu

Taky studující lidi nemusí se sebou nosit mnohostránkové slovníky a encyklopedie. Díky tÄ›mto technologiím mají vÅ¡echno pod jednou stÅ™echou. Když se chtÄ›jí zrelaxovat můžou si na internetu zahrát nÄ›jakou hru. Máme tady nÄ›co i pro vášnivé křížovkáře. Díky tÄ›mto technologiím se nám na internetu otevÅ™e svÄ›t křížovek, sudoku a karet. A kdyby byla nutná nápovÄ›da nemusíte sahat po velkém těžkém slovníku. StaÄí zadat otázku a internet vám nabídne vÅ¡echny možné odpovÄ›di. Tyto možnosti jsou nejenom moderní ale i velmi praktické a v dneÅ¡ní dobÄ› vysoce ocenitelné. Takže urÄitÄ› se nebraňte je využívat. Velké plus tÄ›chto technologii je že se každým rokem posouvají kupÅ™edu a nabízejí novÄ›jší možnosti využití.