Na jaře je třeba pročistit tělo ale i mysl – Jak se na takovou očistnou kůru připravit?


PÅ™ichází jaro a s ním i potÅ™eba proÄistit svou mysl i tÄ›lo. Jarní oÄista se provádÄ›la i v dobách minulých, i naÅ¡i pÅ™edci vÄ›dÄ›li, jak je potÅ™ebná. Zkuste to. 

Na jaÅ™e je tÅ™eba proÄistit tÄ›lo ale i mysl – Jak se na takovou oÄistnou kůru pÅ™ipravit? 

Jarní období je krásné, venku zaÄíná vÅ¡echno zelenat, probouzí se příroda, ale naÅ¡e tÄ›lo je po zimÄ› unavené a zaplavené nebezpeÄnými toxickými látkami. Můžeme tak být unavení, rozmrzelí, můžeme více vnímat stresové situace a nemusíme se tak celkovÄ› cítit vůbec dobÅ™e. Ale právÄ› toho, že se příroda probouzí, se dá dost dobÅ™e využít. Pokud se chcete zase cítit plni života, udÄ›lejte si oÄistnou kůru. Detoxikace organismu má vliv nejen na fyzickou stránku, ale samozÅ™ejmÄ› i na tu duÅ¡evní. Tak to také vyzkouÅ¡ejte. 

bylinkový Äaj

Je třeba jen změnit stravu? 

UrÄitÄ› to není jen o tom, co byste mÄ›li nebo nemÄ›li jíst, vyhnout se také můžete drastickému hladovÄ›ní, zvláštÄ› pokud nemáte s oÄistnými kůrami mnoho zkuÅ¡eností, nebylo by to ani příliÅ¡ vhodné. Pokud se chcete po zimÄ› zase dostat do pohody a dobré formy, plánujte si dny, které naplníte aktivitami a pobytem venku, ale i dny, kdy si prostÄ› odpoÄinete a dobÅ™e se vyspíte. Je tÅ™eba spát a doplnit tak energii, je tÅ™eba se ale i v rozumné míře hýbat, na jaÅ™e se hýbejte samozÅ™ejmÄ› pokud možno venku. Nic se ale nemá pÅ™ehánÄ›t. Pokud se chcete ale vyhnout tÅ™eba i jarním splínům, pomůže vám s tím právÄ› i detoxikace organismu jako taková. 

zeleninové smoothie

Jeden den v týdnu jezte lehce 

Můžete si vybrat, jakou formu zvolíte. NÄ›komu pomohou bylinky, nÄ›komu vyhovuje půst, ale pokud se vám úplnÄ› nechce držet hladovku, zkuste si vždy vybrat jen jeden den v týdnu, kdy nebudete jíst nic těžkého, nic Å¡patného, ale do jídelníÄku v tento den zaÅ™aÄte jen ovoce a zeleninu. Můžete si dÄ›lat ovocné a zeleninové šťávy, můžete ale jíst ovoce a zeleninu v pevném stavu. Do toho pÅ™idejte bylinky, ideálnÄ› ty, které si už v jarní přírodÄ› můžete nasbírat. SkvÄ›lé jsou kopÅ™ivy, pampeliÅ¡kové listy, medvÄ›dí Äesnek nebo tÅ™eba Å¡Å¥ovíky. 

BÄ›hem takového lehkého dne se tÄ›lo neskuteÄnÄ› nastartuje, pokud se budete cítit dobÅ™e, takové dny si můžete dÄ›lat ÄastÄ›ji. Pokud budete chtít tÄ›lo proÄistit opravdu důkladnÄ›, nezapomeňte na pitný režim. KromÄ› Äerstvých šťáv ale pijte i hodnÄ› obyÄejné a hlavnÄ› neperlivé vody, vyhnÄ›te se kofeinu a pÅ™idat můžete i neslazené bylinkové Äaje.