Staré věci mají svoje kouzlo


Starožitnosti nejsou jenom cenné kompletní sady jídelních servisů nebo sklenek na víno. Za starožitnost se dá považovat cokoliv, co je staré a dochovalo se alespoň zčásti. Jsou věci které mají velkou cenu i poničené, ale celá řada věcí je cenná jen vcelku. Výše ceny se odvíjí od stavu dané věci. U porcelánu a skla jde hlavně o o aby byly servisy kompletní a pokud možno nepoškozené. Protože šlo většinou o předměty denní potřeby, najít skutečně staré věci bez poničení je často nemožné.

starý zámek

Totéž platí o kovech. Kov se používal denně. Vyráběly se z něj předměty denní potřeby – potřeby pro hospodářská zvířata, různé truhličky na šperky, zbraně, pomůcky na obdělávání půdy ale také se z kovu vyráběly náboženské předměty. Snad každý měl doma domácí oltář a kříž s Ježíšem. Postupem času tyto věci vyšly z módy a tak se jich lidé zbavovali. A zbavovali se jich skutečně zajímavými způsoby. Někdy se různé kříže přetavovaly na jiné výrobky, předělaly se na ozdoby na náhrobní kameny a nebo se prostě vyhodily.

Ve starých domech můžete dodnes najít při hloubkové rekonstrukci starožitnosti. Otázka je v jakém stavu. Pokud něco například leží v hlíně na dvoře, nebude to v dobrém stavu. I dnes jsou poničené věci leckdy cenné, zvláště pokud jde o nějakou raritu. Jednou z rarit jsou například kovové kříže se schránkami, kam se kreslily náboženské motivy a nebo se vpisovaly modlitby za zamřelého. Tyto kříže se téměř nedochovaly, a člověk je rád když najde alespoň nějaký křížek po předcích.

stará klika

Našli jste něco?
Opravujete dům po prarodičích a našli jste věci, o kterých nevíte k čemu sloužily a jakou mají cenu? Jsou poničené a chcete je opravit jako památku? Restaurování kovů je jediná cesta, jak kovové předměty opravit. O restaurování se nepokoušejte sami, protože existují přesní postupy a látky, které se k tomuto účelu používají.

Podobné příspěvky