V oblasti Malých Karpat se nachází ideální místo jako stvořené pro organizování Mezinárodních konferencí. Malebné prostředí Smolenice, do které je Kongresové centrum umístěno, nabízí účastníkům konferencí, kongresů, seminářů, školení či firemních prezentací, možnost nejen se vzdělávat v oboru, ale rovněž se seznámit s historickými pamětihodnostmi tohoto kraje. Dominantou je Smolenický zámek, který byl postaven ve starší době kamenné na vrchu keltského hradiště. Ve 14. století se stal posledním z hradů, které se tyčily nad Malokarpatskými průsmyky. Vystřídalo se na na něm vícero majitelů.

Schodiště v Smolenickém zámku

Během napoleonských válek, na počátku 19. století, zčásti vyhořel. V polovině 20. století mu byla vrácena původní podoba. Která přitahuje návštěvníky během celého roku. A protože nedaleko něho je zmiňované Kongresové centrum, do kterého se sjíždějí návštěvníci z celého světa a rovněž si nenechají tento historický skvost uniknout. Pokud účastníkům konference vybude trocha času a bude příznivé počasí, je možné se projít kolem Smolenického zámku po naučné stezce. Která vede přes přilehlý zámecký park s mnoha zastaveními. Přímo v centru Smolenic, vedle třistaleté košaté lípy, je možné nahlédnout do pozdně renesančního kostela Narození Panny Marie. A hned poblíž stojí i několik kaplí. Ať už ta Nanebevstoupení Páně, kaple svatého Vendelína či svatého Rocha. Uprostřed vesnice se dochoval Sloup hanby. Pranýř v barokním stylu z 18. století.

Malebná příroda

Představa, že se tímto způsobem trestaly provedené přestupky a krádeže dodnes vzbuzuje obavy a strach. Mezi světově nejznámější rodáky patří Štefan Banič. Vynálezce prvního funkčního padáku. U příležitosti stého výročí jeho narození byla odhalena pamětní deska, umístěná na jeho rodný dům a později i jeho busta, před místní školou. Za návštěvu rovněž stojí místní muzeum Molpir, které je umístěno do budovy staré fary. A seznámit se v něm je možné se všemi dochovaným artefakty, které se po staletí v obci užívaly. Ať už k práci na poli, či při domácích činnostech v chalupách.